Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa

  • Przygotowanie działki pod budowę to jedna z tych czynności, które możemy wykonać bezkosztowo albo przynajmniej tanio. Na naszej działce do wycięcia mieliśmy kilka drzew – oprócz owocowych, które wycinać można legalnie, znalazły się tam także wieloletnie – lipa oraz świerk. W przypadku drzew nieowocowych starszych niż 10 lat potrzebujemy zgody prezydenta miasta, wójta lub burmistrza, zależy to od tego, gdzie położona jest działka.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie drzewa.

Wniosek składamy we właściwym sobie urzędzie, w naszym przypadku był to urząd miasta. Cała procedura zajęła nam około 6 tygodni. We wniosku należy zawrzeć informacje takie jak:

1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza oraz właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, których działaniu zagrażają drzewa lub krzewy;
2) Tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela wyżej wymienionych urządzeń;
3) Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) Informację na temat przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Źródło: gazetaprawna.pl

Pozwolenie na wycięcie drzew - wniosek pdf downloadPrzygotowaliśmy dla Was gotowy wniosek do pobrania: Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów PDF

Ile to kosztuje?

Za pozwolenie na wycięcie drzew nie zapłacimy, jeśli wycinka nie jest prowadzona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego wydanie takiego pozwolenia osobie prywatnej, która przygotowuje działkę pod budowę jest bezpłatne. Ale jeśli zdecydujemy się na wycięcie drzewa bez uprzednio uzyskanej zgody, grożą wysokie kary.